GALOPOM PONIJA KA PROSVEŠĆENJU

PUTOVANJE MISTIKA

by Hedin E. Daubenspeck


Select Format

Softcover
$17.95
Hardcover
$41.95
E-Book
$5.95
Softcover
$17.95

Book Details

Language : English
Publication Date : 4/29/2021

Format : Softcover
Dimensions : 5.5x8.5
Page Count : 136
ISBN : 9781982266349
Format : Hardcover
Dimensions : 5.5x8.5
Page Count : 136
ISBN : 9781982266332
Format : E-Book
Dimensions : N/A
Page Count : 136
ISBN : 9781982266325

About the Book

Duhu smo najbliži na početku našeg života, u trenutku kada bivamo ovaploćeni iz Duha, i na kraju, kada mu se vraćamo. Usput se mnogim ljudima dešavaju susreti sa onostranim svetom: deleći ih sa drugima, možemo pronaći sličnosti među nama i uveriti se da su ovi događaji stvarni a ne izmišljeni. U „Galopom ponija ka prosvešćenju“ autor Hedin E. Daubenspek opisuje duhovne epizode od ranog detinjstva, mladosti, ranog punoletstva, zrelog doba, do umirovljenja i samoodricanja, a potom i svest nakon smrti. On izlaže nekoliko psihičkih iskustava i priča o njegovoj porodici i prijateljima u nadi da one mogu poslužiti kao vodič za one koji tragaju za duhovnom svesnošću. Iz Duha smo došli i njemu se vraćamo. Ne treba se bojati naših učitelja i predaka u trenucima opštenja sa Duhom radi dobijanja smernica, odgovora, mudrosti i snoviđenja u ovom, često teškom, zemaljskom iskustvu. Kako se dalje razvijamo otvorenih očiju i uma, uviđamo da se istina otkriva i postaje prefinjenija, poput lotosovog cveta. Nadovezujući se na lične narative, ovaj vodič ka duhovnoj svesnosti razmatra psihička iskustva, intuiciju u svakodnevnom životu i tajanstveno unutrašnje putovanje koje može dovesti do samospoznaje.


About the Author

HEDIN DAUBENSPEK je stekao diplomu iz poslovne administracije (D.P.A.) na Univerzitetu u Oklahomi. Bavi se javnim računovodstvom koje služi preduzetničkom biznisu i pojedincima. Takođe je završio niz postdiplomskih kurseva na studijama svesti na Univerzitetu za filozofska istraživanja pre nego što je master program prekinut. Kao mistik, Hedin je proučavao ezoterične misterije Egipćana, Grka, Persijanaca, Hebreja, Indusa, budista, daoista, hrišćana i Indijanaca da bi stekao mudrost. U ovim veoma teškim vremenima, motivisan je da svoje znanje podeli sa drugima. Takođe doprinosi svetskoj svesti kao suosnivač i izvršni direktor fondacije Forest Esens (forestessence.org).